Wanneer start de bouw?

Bouwplaats Den Hoppenhof Geldrop

Na een periode van voorbereidingen verwachten we medio november te kunnen starten met de bouw van Den Hoppenhof.

Die voorbereidingen bestonden – na de brand eerder dit jaar – uit het opruimen van de restanten van het bestaande pand aan de Stationsstraat 25. Ook waren sonderingen nodig om de constructieve uitvoeringstekeningen definitief te maken. De  grondwerkzaamheden en bronbemaling starten tweede helft oktober.  In de tussentijd is alle begroeiing weggehaald, wat al een goed beeld geeft van de toekomstige afmeting van het hele perceel. Tevens zijn de contouren van de nieuwbouw met behulp van zogenaamde piketpaaltjes in de grond uitgezet, waardoor ook de omvang van de voor- en achtertuin al enigszins duidelijk wordt.